Hvem Er vi?
Teater-Vi-Tør har i dag status som et lokalt forankret teater i Faxe Kommune.
Vi anser os selv som værende et ambitiøst niche teater med det primære formål at producere teater for og med unge, dog med mange produktioner, der ligeledes henvender sig til et mere modent publikum.
Vi undersøger og leger med rammerne for scenekunsten og vi tør at gå til kanten med selve udtrykket, men også med os selv, da vi hele tiden forholder os undrende til os selv og vores omverden. Teater-Vi-Tør tør kunsten.
megaphone
Manifest

For at skabe et helt klart billede af, hvad Teater-Vi-Tør står for, har vi udarbejdet et manifest. Dette manifest har til formål at skabe et entydigt og genkendeligt image udadtil til vores brugere, men også en klart defineret ramme, der beskriver, hvad vi som institution tror på og arbejder hen imod.

book
Hvidbog

Hvidbogen herunder har til formål at beskrive og dokumentere, hvorledes vi arbejder på at indfri de mål, som vi har har opstillet i kraft af vores manifest for Teater-Vi-Tør. Nederst i hvidbogen vil der fremgå en række statements fra diverse interesse- og samarbejdspartnere, samt brugere, som enten er – eller har været – tilknyttet teatret.

hus

Den konceptuelle ide bag Teater-Vi-Tør er udviklet af Torben Ibsgaard, der – i samarbejde med ledelsen hos MSG – efterfølgende har skabt konstruktionen for teatret. Denne konstruktion har en stærk tilknytning til gymnasiet og er som udgangspunkt tænkt som en platform for alt det sceniske arbejde, der bliver produceret i gymnasieregi på de forskellige niveauer (c-niveau, b-niveau og Masterclass i Teater).

Vores Forestillinger
Can’t Breathe
Urban Elements
Først bli’r man jo født
Vi gider ikke noget sjusk
Round Porvoo
Hallo Who M I?
Venter på Britney
Lidt før Søndermarken
Det Normale Liv
Kærlighed Klædt i Sort
Art of Kommunikasjon
Undervisning på Midtsjællands Gymnasium
Dramaundervisning på Midtsjællands Gymnasium er inddelt i 3 niveauer.
Drama C, Drama B og Masterclass (Drama A).
Masterclass skiller sig ud ved at være et tilbud efter normal undervisningstid, hvor timerne er flere, og mulighederne større. Det betyder stor efterspørgsel, og audition for at deltage i Teater Vi Tør’s Masterclass produktioner.
c-for-cdrama

DRAMA C

Drama C ligger på MSG allerede helt fra starten i grundforløbet. Og med hele fagets identitet og dna er det en fantastisk god start på en helt ny og spændende STX uddannelse.

Her får man skabt de gode og sunde relationer til sine nye medstuderende.

Her kan man få etableret den tryghed og en lang række af de kompetencer, som man senere hen i uddannelsesforløbet vil kunne drage stor nytte af, enten i forhold til at kunne begå sig i klasserummet, de åbne fora, hvor man på et eller andet tidspunkt vil komme til at skulle formidle en sag, eller i generelle sociale fællesskaber.

Med drama C vil man i høj grad komme til at lære gennem hele kroppen, altså ved fysisk læring. Her vil man få mulighed for at lege, eksperimentere og udleve sider af sig selv som før har været et mørkeland, og hvis man i forvejen ved, at det er en karriere indenfor scenekunsten, man gerne vil, så er det også her man begynder sin rejse.

Drama C undervisningen er samtidig dybt fagligt forankret og er inddelt i projekter hvor praktik og teori går hånd i hånd.

Drama C kan være et godt afsæt til at ansøge masterclass projekterne.

b-for-bdrama

DRAMA B

Drama B er på MSG konstrueret på en måde som er væsens forskellig fra andre tilsvarende STX uddannelser. Drama B på MSG er stadig en overbygning til drama C, og den opfylder til stadighed de krav der bliver defineret i lærerplanerne udsendt af Undervisningsministeriet.

Men på MSG bliver drama B afviklet i det 2. skoleår, som en direkte forlængelse af drama C, som der undervises i i henholdsvis grundforløbet og det resterende 1. skoleår. På denne måde opstår der en naturlig sammenhæng og flow under hele teaterforløbet.

Forløbet ligger som udgangspunkt med den ene halvdel af modulerne, kontinuerligt spredt ud over hele skoleåret, modsat den anden halvdel som ligger i mere koncentrerede blokke.

Drama B er hovedsageligt praktisk- projektorienteret med afsæt i enten teaterperioder, temaer, genrer eller produktionsmetoder.

Drama B holdene har altid en tilpas størrelse, som hverken er for store eller for små, hvilket har en stor betydning for de muligheder og den fleksibilitet, der dermed kan være til rådighed. Eleverne har således stor indflydelse på selv at kunne tilrettelægge både plan og indhold.

Drama B kan være et solidt afsæt til at ansøge masterclass projekterne.

m-for-masterclass

MASTERCLASS

Masterclass projekterne er projekter hvor deltagerne er særligt udvalgte elever fra MSG, og hvor udvælgelsen sker ud fra de særlige behov og krav der bliver opstillet til den givne forestilling. I forbindelse med hver masterclass forestilling bliver der arrangeret en audition, hvor ansøgeren bliver indkaldt til en prøve.

Forestillingsprojekterne er som oftest meget forskelligartede i deres udtryk og indhold i forhold til genrer, men dog hele tiden med det helt særegne Teater-Vi-Tør aftryk.

Masterclass forestillingerne har et generelt højt artistisk niveau og tilhører derfor én af sæsonens store produktioner med en åben, afsluttende spilleperiode, typisk i november måned.

Det høje niveau kan bl.a tilskrives de relativt små ensembler der bliver udtaget, hvilket er særligt for MSG. Pladserne er derfor særdeles eftertragtede, og det er også oftest blandt netop masterclass deltagerne, at vi udtager den/de elever som i slutningen af uddannelsen, modtager teater prisen ”Den gyldne maske”, som går til den elev som har præsteret noget særligt i forbindelse med teaterproduktioner som Teater-Vi-Tør har produceret indenfor en årrække på to til tre år. 

T-for-talent-150x150

TALENT

Talent projekterne er tænkt som en form for brobygning til en videregående uddannelse indenfor scenekunsten. Ensemblerne i disse projekter består, udover allerede etablerede scenefolk fra den professionelle teaterverden, af tidligere masterclass elever som alle har fået tildelt Teater-Vi-Tør prisen “Den gyldne maske” og som på den ene eller anden måde er på vej videre indenfor scenekunsten.

Således fungerer talent projekterne som overbygningen på hele den teaterkultur, der gennem årerne er skabt omkring MSG og Teater-Vi-Tør.

Acts & Kurser
Se vores Acts & Kurser.

Som del af Teater Vi Tør’s udbredelse af drama og kendskab til teatergenren som del af almen uddannelse, og menneskelig udvikling, arbejder vi i flere plan med teater uden for vores rammer i Midtsjællands Gymnasium.
Folkeskoleprojekter med Drama på skemaet, Flytningeteater for og med flygtninge, Workshops i Teaterdescipliner og arrangement af Koncerter, er blot nogle af de Acts og Kurser som Teater Vi Tør arbejder med.

Vi tilbyder også at lave et arrangement med jer!
e-for-events-og-koncerter2
Events
w-for-workshops2

Workshops

f-for-flygtningeteater
Flygtningeteater
s-for-skoleprojekter2
Skoleprojekter
Foyer Caféen

Foyercaféen og billetsalget er vores gæsters første møde med Teater-Vi-Tør. Derfor vil vi gerne skabe en café, der – med dens personale og atmosfære – skal være et imødekommende og rart sted, som samtidig understøtter fortællingen om Teater-Vi-Tør.

De produkter, der kan købes i caféen, har vi anskaffet gennem vores samarbejde med lokale leverandører, hvilket er med til styrke vores målsætning om mere fællesskab og bæredygtighed i både teatret, men også i samfundet omkring os.

GALLERI

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

OGGI:SLOW MikroHønseri

Samarbejdet med Mikrohønseriet oggi:SLOW er – ligesom samarbejdet med Rocket Brewing Company – etableret med henblik på at skabe nogle lokale forankringer og for derigennem at styrke Foyercaféens værdisæt om fællesskab og bæredygtighed.

ROCKET BREWING COMPANY

Samarbejdet med det lokale bryggeri, Rocket Brewing Company, er etableret med henblik på at skabe nogle lokale forankringer, samt ligeledes at styrke Foyercaféens værdisæt om fællesskab og bæredygtighed.

MØD TEAMET
getimage
Torben Ibsgaard
Kunstnerisk Leder
+45 28744945
dsc_3499
Nikolaj Dinesen
Teknisk- & Scenografisk designer + Webudvikler
getimage-1
Maria Holst Andersen
Instruktion & Produktion
sylvia
Sylvia Helena Miklas
Koreograf & Danser
sandra
Sandra Pankoke
Instruktion & Produktion
40660344_1821546011296112_1322456259055583232_n
Gabriela Helene Haslund
Instruktør & Koreograf
zJan Andersen
Jan Andersen
Teknisk Håndværk & Opbygning
Hvadfarogmorgjorde_billede
Svend Brandt Jensen
Kostumer
Hvadfarogmorgjorde_billede
Carla Emilia Andersen
Kostumer
Find os på Facebook

OFFICIEL SIDE:          TEATER VI TØR
INTERN GRUPPE:     Vi Tør Gruppen

kontakt os

Midtsjællands Gymnasium
Skolegade 31, 4690 Haslev 

Telefon: +45 5631 2404
Email: kontakt@teatervitoer.dk