Skoleprojekter

Skoleprojekter for
Midtskolen & Udskolingen

Basis Teaterprojekt
”Dig og Mig”

Samarbejder om et tværfagligt teaterforløb for mellemtrinnet med inddragelse af bl.a. dansk, musik og billedkunst. Det centrale tema er Dig og Mig, herunder emner som identitet, krop, venner, skilsmisse, mobning mv.

Forløbet involverer både en scenograf og en instruktør og munder ud i en montageforestilling.

Lærerne står for et forberedende tekstarbejde, hvor eleverne skriver tekster om emnerne (ud fra en tilsendt skabelon). Teksterne arbejdes sammen til et manuskript af Teater Vi Tør og danner afsæt for et intensivt 2-dagesforløb (6 + 9 timer), der afsluttes med én forestillinger for hhv. skolen og forældrene, efter en forberedelsesfase varetaget af lærerne.

Hele forløbet starter med et indledende besøg på Teater-Vi-Tør. Besøget vil være todelt. Først 2 timer med en dramalærer: rundtur på teatret efterfulgt af basisøvelser m.m. Dernæst en 2 timers workshop med teatret scenograf med henblik på digital produktion.

Målgruppe: 4.-6. klasse, fag: dansk, billedkunst og musik.

Pris: 9.900 kr

Fysisk Teaterprojekt
”Dig og Mig”

Samarbejder om et danskfagligt teaterforløb for udskolingen med fokus på kommunikation gennem kropssprog, tekst- og genrearbejde. Det centrale tema er Dig og Mig ud fra overskrifter, eleverne selv vælger.

Forløbet involverer både en scenograf og en instruktør og munder ud i en montageforestilling.

Lærerne står for et forberedende tekstarbejde, hvor eleverne skriver tekster om emnerne (ud fra en tilsendt skabelon). Teksterne arbejdes sammen til et manuskript af Teater Vi Tør, delvist i samspil med eleverne, og danner afsæt for et intensivt 2-dagesforløb (6 + 9 timer), der afsluttes med én forestilling for hhv. skolen og forældrene.

Hele forløbet starter med et indledende besøg på Teater-Vi-Tør. Besøget vil være todelt. Først 2 timer med en dramalærer: rundtur på teatret efterfulgt af basisøvelser m.m. Dernæst en 2 timers workshop med teatret scenograf med henblik på digital produktion.

Målgruppe: Udskoling, fag: dansk, herunder et eksamensforberedende element og en mulig kobling til arbejdet med et kreativt produkt i projektopgaven i 9. klasse.

Pris: 9.900 kr

Fagligt Fælleskab Skoleprojekter & Udskolingsprojekter

Teater-Vi-Tør har et tæt samarbejde med kommunens folkeskoler og her kan særligt fremhæves vores samarbejde med skolernes udskolingselever fra 8. og 9. klasse. Teater-Vi-Tør har her faciliteret diverse teaterproduktioner i forløb på otte uger, der udføres i samarbejde med folkeskolernes egne lærere.

Formålet med disse projekter er hovedsageligt at skabe kendskab til hinanden på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvorfor vi producerer spændende forløb til og med eleverne. Vi håber dog ligeledes at kunne bidrage med en form for efteruddannelse for de undervisere, der deltager i disse forløb, så de ligeledes får et fagligt udbytte.

Temaerne vi arbejder med er temaer, som eleverne på disse klassetrin selv kan relatere til. Dette kan være et eksistentielt tema som eksempelvis ”Valg” – skal/skal ikke? Forestillingerne bliver herefter skabt ud fra devising principper, som inddrager de deltagende elever i selv at generere materiale til den endelige forestilling, hvilket bidrager til et væsentligt større ejeskab blandt eleverne.