Manifest

For at skabe et helt klart billede af, hvad Teater-Vi-Tør står for, har vi udarbejdet et manifest.
Dette manifest har til formål at skabe et entydigt og genkendeligt image udadtil til vores brugere, men også en klart defineret ramme, der beskriver, hvad vi som institution tror på og arbejder hen imod.

MANIFEST – TEATER-VI-TØR

Teater-Vi-Tør er et ambitiøst niche teater, men vi er også et teater for alle.
Vi laver teater for at udvide, udvikle og uddanne og vi tør gøre det i fællesskab. I fællesskab med os bag, på og foran scenen og i fællesskab med samfundet omkring os. Vi undersøger og leger med rammerne for scenekunsten og vi har modet til at gå til kanten.
Vi tør arbejde med os selv som mennesker og som mennesker i det samfund, vi lever i. Derfor ser vi Teater-Vi-Tør som et laboratorium og eksperimentarium, hvor vi ikke bare giver plads til men forventer, at vi fejler. Det er i den proces, at vi lærer, vokser og bliver bedre til at tage del i verden nu og i fremtiden. Vi tør at stille spørgsmål til os selv og vores omverden; vi skal ikke redde verden, men vi bidrager til et samfund med plads til at undres og undersøge og skabe nyt udsyn. Teater-Vi-Tør er et åbent teater, vi stiller spørgsmål, vi udvider og vi favner. Vi tør kunsten.