Om Teater Vi Tør

Hvad er Teater-Vi-Tør  

Teater-Vi-Tør har i dag status som et lokalt forankret teater i Faxe Kommune. Vi anser os selv som værende et ambitiøst niche teater med det primære formål at producere teater for og med unge, dog med mange produktioner, der ligeledes henvender sig til et mere modent publikum. Vi undersøger og leger med rammerne for scenekunsten og vi tør at gå til kanten med selve udtrykket, men også med os selv, da vi hele tiden forholder os undrende til os selv og vores omverden. Teater-Vi-Tør tør kunsten.

Samarbejdspartnere

Et af dogmerne bag Teater-Vi-Tør er vores ønske om hele tiden at etablere nye, spændende samarbejder med folk fra den professionelle teaterscene. Disse samarbejder indledes ofte i tilknytning til vores teaterproduktioner og de understøtter vores lyst til løbende at udvikle det arbejde, vi laver. Foruden disse ad hoc samarbejder, har vi ligeledes etableret en række fast forankrede samarbejder med flere institutioner og organisationer.

Tilknytning til Midtsjællands Gymnasium (MSG)

Den konceptuelle ide bag Teater-Vi-Tør er udviklet af Torben Ibsgaard, der – i samarbejde med ledelsen hos MSG – efterfølgende har skabt konstruktionen for teatret. Denne konstruktion har en stærk tilknytning til gymnasiet og er som udgangspunkt tænkt som en platform for alt det sceniske arbejde, der bliver produceret i gymnasieregi på de forskellige niveauer (c-niveau, b-niveau og Masterclass i Teater).
Gymnasiets dramaelever har derudover mulighed for at deltage i de særlige tilbud, som teatret jævnligt udbyder. Herunder kan blandt andet nævnes faglige kurser, teaterfestivaler, indkøbte forestillinger, særarrangementer såsom koncerter, specifikke workshops med eksterne workshopholdere fra den professionelle teaterscene og meget mere.