Folkeskoleprojekter

Folkeskoleprojekter

Teater-Vi-Tør har et tæt samarbejde med kommunens folkeskoler og her kan særligt fremhæves vores samarbejde med skolernes udskolingselever fra 8. og 9. klasse. Teater-Vi-Tør har her faciliteret diverse teaterproduktioner i forløb på otte uger, der udføres i samarbejde med folkeskolernes egne lærere.
Formålet med disse projekter er hovedsageligt at skabe kendskab til hinanden på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvorfor vi producerer spændende forløb til og med eleverne. Vi håber dog ligeledes at kunne bidrage med en form for efteruddannelse for de undervisere, der deltager i disse forløb, så de ligeledes får et fagligt udbytte.
Temaerne vi arbejder med er temaer, som eleverne på disse klassetrin selv kan relatere til. Dette kan være et eksistentielt tema som eksempelvis ”Valg” – skal/skal ikke? Forestillingerne bliver herefter skabt ud fra devising principper, som inddrager de deltagende elever i selv at generere materiale til den endelige forestilling, hvilket bidrager til et væsentligt større ejeskab blandt eleverne.

FRA VESTSKOLEN